Marwari Songs Movie Songs

  Vari Jaon Balaji
  Vyavan Mhari Chakkari
  SUPATRA BEENANI
  Titri Ko Lahngo
  Marcha Khagi Vyan Lal Munda Vali
  Nanad Bhogai
  Rani Tharo Nakhro
  Hichki
  Jai Karni Maa
  Jatni
  Kota Ke Peladhi
  Maa Mahane Kyon Paranee
  Mahara Pihar Sasra
  Mahari Pyari Chana
.