Nokia S40

  Nokia Asha (240x400)
  Nokia QWERTY (320x240)
  Nokia S40 240x320
  Nokia S40 128x160
.