Android

SoundHound v6.0.2  SoundHound v6.0.2
Sliding Messaging Pro v8.51   Sliding Messaging Pro v8.51
Fast Pro for Facebook v2.4.4  Fast Pro for Facebook v2.4.4
Winamp Pro v1.4.4   Winamp Pro v1.4.4
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.16  Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.16
Poweramp Music Player v2.0.9-build- v556 + 50 Paid Skins  Poweramp Music Player v2.0.9-build- v556 + 50 Paid Skins
ColorUp Pro Photo Editor 2.4.21  ColorUp Pro Photo Editor 2.4.21
Color Effect Booth Pro v1.3.8 [Android]  Color Effect Booth Pro v1.3.8 [Android]
GPS Navigation and Maps v5.0 APK (Premium)  GPS Navigation and Maps v5.0 APK (Premium)
SwiftKey v4.4.6.275  SwiftKey v4.4.6.275
DU Battery Saver PRO & Widgets v3.7.1   DU Battery Saver PRO & Widgets v3.7.1
Internet Download Manager[IDM]  Internet Download Manager[IDM]
VideoShow Pro - Video Editor v2.7.0  VideoShow Pro - Video Editor v2.7.0
Rocket Music Player Premium v2.8.3.14  Rocket Music Player Premium v2.8.3.14
WhatsApp+ v5.70D Cracked  WhatsApp+ v5.70D Cracked
.